By   12.11.2021

Paldies par zemi brīnišķo,

Par dzimteni mums dāvāto!

Te viss tik tuvs un mīļš man šķiet,

ka pazītu pat acīm ciet!

Paldies par iespēju būt līdzās –

Ka varam otram blakus būt.

Ka varam priekos, varam bēdās

Līdz galam nesavtīgi būt.

Dziedot kopā darbu strādāt,

Par savu dzimto zemi gādāt!