By   03.12.2019

13.decembrī 14:00 Rumbas pagasta pārvaldē (Mežvalde, Riežupes iela 1) notiks dabas parka “Riežupe” dabas aizsardzības plāna izstrādes sabiedriskās apspriešanas sanāksme