By   04.11.2019

Rumbas pagastā ir uzstādītas JAUNAS ceļa zīmes 312 „Masas ierobežojums”
Transportlīdzekļiem, uz kuriem attiecas šis aizliegums, ir nepieciešams
saņemt saskaņojumu Rumbas pagasta pārvaldē, Riežupes ielā 1,
Mežvaldē, Rumbas pag., Kuldīgas nov.