By   15.08.2022

Aptauju iespējams aizpildīt līdz 28. augustam.

Kuldīgas novada pašvaldība aicina Rumbas pagasta iedzīvotājus izteikt viedokli par iespējamo Rumbas pagasta ģerboni.
Vairākiem Kuldīgas novada pagastiem, tostarp Rumbas pagastam, nav sava Valsts heraldikas komisijā apstiprināta ģerboņa. Tāpēc nolemts tos izstrādāt. Heraldikā valda savi likumi – veidojot ģerboņus, drīkst lietot piecas krāsas un divus metālus – sudrabu un zeltu. Ģerbonim ir noteikta forma un elementi, kas saglabājušies cauri gadsimtiem. Ģerbonī būtu jāattēlo katru vietu raksturojoši elementi.
Pašvaldība šim darbam uzaicinājusi heraldikas mākslinieku Edgaru Simu. Viņš pēc sākotnējām sarunām ar pagasta vadību un informācijas par Rumbas pagastu izpētes rosina ģerbonī uzsvērt to, ka pagastam cauri tek 25 lielākas un mazākas upes, lielākās no kurām ir Venta, Abava un Riežupe. Šīs trīs upes simboliski attēlotas kā trīs sudraba foreles – pagasta ūdeņiem raksturīgas zivis.
Ir izstrādāti trīs ģerboņa varianti. Tā kā pagasts ir bagāts ar ūdeņiem, pirmais no variantiem ietver zilas krāsas lauku, jo zilā ir debesu un ūdens krāsa. Otrajā variantā ģerboņa vairogs skaldīts ar zigzaga griezumu zelta un zilā krāsā. Zigzaga griezums simboliski attēlo pagastā esošās rumbas – Veldzes un Riežupes ūdenskritumus –, bet zelts – saules starus, kas rotaļājas zilajā ūdenī. Trešā variantā izmantots zaļas krāsas lauks, tā norādot uz to, ka Rumbas pagasts ir bagāts ar mežiem.

Aptauja: https://www.visidati.lv/aptauja/1889292510/