By   20.03.2018

uzvarētāji:

Milda Meldere,

Oļesja Anosova,

Lija Šēle

VISI KONKURSA DALĪBNIEKI PĒC BALVĀM AICINĀTI IERASTIES PAGASTA PĀRVALDĒ, IEPRIEKŠ ZVANOT UZ NR.20251385