By   26.10.2023

No 20.oktobra līdz 29.novembrim TTMS “Kuldīgas Palete” gleznu izstāde “Akvarelēšana” Rumbas pagastā Rumbas pagasta pārvaldes nama zālē Mežvaldē Riežupes ielā 1