By   26.06.2023

Meža konsultāciju pakalpojumu centrs piedāvā BEZMAKSAS semināru par Meža kopšanas cirtes, galvenās cirtes, izlases cirtes, sanitārās cirtes pielietošana mežsaimniecībā.

30.jūnijā plkst. 17:00, “Skutuļi”, Rumbas pag., Kuldīgas novads.

– Koku šķērslaukuma, augstuma,kubatūras noteikšana

– Koku izvērtēšana pirms cišanas
– Galvenās cirtes pielotojums mežā

– Koku caurmēra,augstuma,kubatūras noteikšana

– Cērtamās platības iezīmēšana dabā

– Sanitārās cirtes izvērtēšana un bojāto koku atpazīšana

Lektors: Oskars Zaļkalns (VMD Meža un vides aizsardzības daļas vecākais eksperts)

Pieteikšanās obligāta: Valdis Usne, 26438175, valdis.usne@mkpc.llkc.lv

Vairāk informācijas: https://saite.lv/vTu