By   20.11.2019

No 16.novembra – 16.decembrim  Mežvaldē Rumbas pagasta pārvaldes nama zālē Ģirts Ozoliņš “Preses fotogrāfiju izstāde 42”