By   27.06.2019

16.jūlijā 14:00 Mežvaldē Rumbas pagasta pārvaldes nama zālē “Minigolfs bērniem”