By   09.04.2019

Medpunkts MEŽVALDĒ būs slēgts 23.aprīlī, 30.aprīlī un 7.maijā, jo ģimenes ārste LAIMA BRIŠKA būs ATVAĻINĀJUMĀ