Kultūras un Sporta pasākumu organizatore

Baiba Rozevska

telefona nr. 20251385

b.rozevska@gmail.com