By   26.05.2022

Informējam, ka 2022.gada 1.jūlijā stāsies spēkā jauni tarifi par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumiem Kuldīgas pilsētā un pagastos.

SIA “KULDĪGAS ŪDENS” tarifi Kuldīgas pilsētā un Ēdoles, Gudenieku, Īvandes, Kabiles, Kurmāles, Laidu, Padures, Pelču, Rendas, Rumbas, Snēpeles, Turlavas, Vārmes un Alsungas pagasta daļā būs šādi:

  • par ūdensapgādes pakalpojumu – 1.14 EUR/m3 bez PVN;
  • par kanalizācijas pakalpojumu – 1.65 EUR/m3 bez PVN.