2018.gads

Martā bibliotēkā skatāma alsundznieces un murkšķu audzētas “Jaunstuči” īpašnieces izšuvumu izstāde

 

2017.gads

Novembrī bibliotēkā skatāmas divas izstādes:

Snēpelnieces Aijas Irbes rokdarbu izstāde

un Pārdaugasvas Mūzikas un mākslas skolas papīra darbnīcas “Cronquist” audzēkņu darbu izstāde

Septembrī un oktobrī bibliotēkā skatāma fotokluba “Divas upes” fotogrāfiju izstāde “Krustu šķērsu Turlavā”.

No jūnija līdz augustam bibliotēkā apskatāma Gintas Jaunzemes fotoizstāde “Kad pasaule uzzied…”