Author Archives: Baiba Rozevska

SIERA DIŽOŠANĀS

20.jūnijā SIERA DIŽOŠANĀS!!! Dalībnieku skaits visos pasākumos ierobežots! Iepriekš pieteikšanās zvanot uz nr 20251385

PĀRDOD ĒKU IZSOLĒ

Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu

p ā r d o d

mutiskā izsolē ar augšupejošu soli

Kuldīgas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – “Pasta māja”, adrese:
Nākotnes iela 4, Novadnieki, Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā, kadastra
Nr.62840110131.

Continue reading »

GARDĒŽI

3.jūnijā  14:15 Ventas ciemā pie brīvā laika pavadīšanas centra “Bukaiši” kulinārijas pasākums “Gardēži”. Dalībnieku skaits ierobežots! Iepriekš pieteikšanās zvanot uz nr 20251385

 

 

STOP!

Apmeklētāju ievērībai

Par drošības pasākumiem COVID–19 infekcijas

izplatīšanās novēršanai