By   09.04.2019

AS “Latvijas valsts meži” informē par LVM paredzēto darbību Kuldīgas novada Rumbas pagastā.

Paredzētās darbības nosaukums: kūdras ieguve.