Pilates Pirmdienās 17:00 (no oktobra līdz maijam)

trenere Laura  Veisberga

Mīļi gaidīts ikviens vingrot gribētājs!

Nodarbības notiek Ventas ciema brīvā laika pavadīšanas centrā „Bukaiši”

Vienas nodarbības maksa aptuveni 3.00 euro (atkarībā no dalībnieku skaita)

Kontaktpersona Lija 29343895

Āra trenažieri, sporta laukumi

Rumbas pagasta iedzīvotājiem ir iespēja izmantot āra trenažierus, kuri ir uzstādīti Mežvaldē un Ventas ciemā. Mežvaldē ir uzstādīts multifunkcionālais sporta laukums, Strītbola laukums. Ventas ciemā pieejams Strītbola aukums un Futbola laukums.

Rotaļu laukumi

Pagastā ir uzstādīti bērnu rotaļlaukumi Mežvaldē, Ventas ciemā un Novadniekos

Minigolfs

Vasaras sezonā ir iespēja piedalīties Minigolfa pasākumos. Par datumiem sekojot līdzi pagasta mājaslapas AKTUALITĀTĒS.

Sporta pasākumi

Ik gadu tiek rīkotas Pagasta Sporta dienas, Strītbola sacensības bērniem 1. septembrī, ziemā galda spēļu sacensības, kā arī dažādas citas sporta aktivitātes.

Zole

Vienreiz mēnesī tiek rīkoti zoles vakari „Bukaišos”. Vairāk informācijas zvanot 20251385.