By   30.03.2020

Rumbas pagasta pārvalde

piedāvā saņemt talkas atkritumu maisus

iedzīvotājiem, kuri šajā laikā dodas pie dabas un vēlas sakopt publiski pieejamās vietas,

kuras ir piegružotas Rumbas pagasta teritorijā.