PĀRDOD DZĪVOKLI

PĀRDOD DZĪVOKLI

P ā r d o d elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli Kuldīgas novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Abavas iela 1 – 17, Ventā, Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā (kadastra Nr. 62849000205).

DALĪBA NOVADA SPORTA SPĒLĒS

Līdz 14.augustam aicinām pieteikties pārstāvēt Rumbas pagastu 26.augusta sporta pasākumā Kuldīgas novada atklātās 13.VASARAS SPORTA SPĒLES Pieteikšanās zvanot uz  Nr. 29142073 (Rumbas pagasta pārvalde)

PIRMKLASNIEKU SVEIKŠANA

Līdz 22.augustam aicinām to bērnu vecākus, kuru bērni uzsāk skolas gaitas 1.klasē,  pieteikt savus bērnus 30.augusta pasākumam “Rumbas pagasta pirmklasnieku sveikšana” zvanot uz  Nr. 29142073 (Rumbas pagasta pārvalde)  

SEMINĀRS MEŽA ĪPAŠNIEKIEM

Meža konsultāciju pakalpojumu centrs piedāvā BEZMAKSAS semināru par Meža kopšanas cirtes, galvenās cirtes, izlases cirtes, sanitārās cirtes pielietošana mežsaimniecībā. 30.jūnijā plkst. 17:00, “Skutuļi”, Rumbas pag., Kuldīgas novads. – Koku šķērslaukuma, augstuma,kubatūras noteikšana – Koku izvērtēšana pirms cišanas – Galvenās cirtes pielotojums mežā – Koku caurmēra,augstuma,kubatūras noteikšana – Cērtamās platības iezīmēšana dabā – Sanitārās cirtes izvērtēšana un bojāto koku… Continue reading »