SEMINĀRS

SEMINĀRS

12.oktobrī Riežupes iela 1, Mežvalde, Rumbas pagasts, Kuldīgas novads, gaidāms seminārs meža īpašniekiem un interesentiem.

PĀRDOD DZĪVOKLI

PĀRDOD DZĪVOKLI

P ā r d o d elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli Kuldīgas novada pašvaldībai piederošo dzīvokļa īpašumu Abavas iela 1 – 17, Ventā, Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā (kadastra Nr. 62849000205).

DALĪBA NOVADA SPORTA SPĒLĒS

Līdz 14.augustam aicinām pieteikties pārstāvēt Rumbas pagastu 26.augusta sporta pasākumā Kuldīgas novada atklātās 13.VASARAS SPORTA SPĒLES Pieteikšanās zvanot uz  Nr. 29142073 (Rumbas pagasta pārvalde)

PIRMKLASNIEKU SVEIKŠANA

Līdz 22.augustam aicinām to bērnu vecākus, kuru bērni uzsāk skolas gaitas 1.klasē,  pieteikt savus bērnus 30.augusta pasākumam “Rumbas pagasta pirmklasnieku sveikšana” zvanot uz  Nr. 29142073 (Rumbas pagasta pārvalde)