SVECĪŠU VAKARI

26.novembrī Rumbas pagasts aicina iedzīvotājus sakopt piederīgo kapus un iedegt svecītes (Rumpju kapos, Lāčplēšu kapos, Segļu kapos, Celmu kapos, Bauņu kapos, Griķu kapos, Rumbenieku kapos, Pūces kapos, Silarāju kapos, Pļavsargu kapos, Pūces kapos, Manģenes kapos, Upesostu kapos, Galmicu kapos un pārējās Rumbas pagasta kapsētas).