IZSTĀDE

Janvāra mēnesī Mežvaldē Rumbas pagasta pārvaldes nama zālē apskatāmas Artas Flugrātes fotogrāfiju izstāde