MINIGOLFS

24.jūlijā  15:00 Mežvaldē Rumbas pagasta pārvaldes nama zālē “Minigolfs”

MINIGOLFS

29.jūnijā  15:00 Mežvaldē Rumbas pagasta pārvaldes nama zālē “Minigolfs”