ĢIMENES DIENA

26.jūlijā no 13:00 līdz 16:30 Rumbas pagasta Ģimenes diena! Ikviens dalībnieks piedalās izlozē lai iegūtu “Ģimenes dienas kausu 2020”!

RUDZUPUĶĒS

Pasākums pagasta bērniem no 20.jūnija līdz 26.jūnijam. Šeit vari aplūkot meklējamo RUDZUPUĶU fotogrāfijas!

SIERA DIŽOŠANĀS

20.jūnijā SIERA DIŽOŠANĀS!!! Dalībnieku skaits visos pasākumos ierobežots! Iepriekš pieteikšanās zvanot uz nr 20251385

PĀRDOD ĒKU IZSOLĒ

Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu p ā r d o d mutiskā izsolē ar augšupejošu soli Kuldīgas novada pašvaldībai piederošo nekustamo īpašumu – “Pasta māja”, adrese: Nākotnes iela 4, Novadnieki, Rumbas pagastā, Kuldīgas novadā, kadastra Nr.62840110131.

GARDĒŽI

3.jūnijā  14:15 Ventas ciemā pie brīvā laika pavadīšanas centra “Bukaiši” kulinārijas pasākums “Gardēži”. Dalībnieku skaits ierobežots! Iepriekš pieteikšanās zvanot uz nr 20251385