By   30.06.2017

1.JŪLIJĀ UN 22.JŪLIJĀ RUMBAS PAGASTA KAPU SVĒTKI

1.JŪLIJĀ:

10:00 RUMPJU KAPOS

11:00 LĀČPLĒŠA KAPOS

12:00 SEGĻU KAPOS

13:00 CELMU KAPOS

14:00 BAUŅU KAPOS

15:00 GRIĶI KAPOS

 

22.JŪLIJĀ:

10:00 SILARĀJU KAPOS

11:00 PĻAVSARGU KAPOS

12:00 PŪCES KAPOS

13:00 MAŅĢENES KAPOS

14:00 UPESOSTU KAPOS