By   27.06.2019

No 15.jūlija līdz 14.augustam Mežvaldē Rumbas pagasta pārvaldes nama zālē apskatāma TTMS ”Kuldīgas Palete” gleznu izstāde “Ar putniem”