IZSTĀDE

No 20.aprīļa līdz 23.maijam Ilzes Mucenieces-Adamaites gleznu personālizstāde “TRAUSLIE DĀRZI” Rumbas pagastā Rumbas pagasta pārvaldes nama zālē Mežvaldē Riežupes ielā 1

GARDĒŽI

26.aprīlī 13:15 kulinārijas pasākums “Gardēži”  Rumbas pagasta Ventas ciema brīvā laika pavadīšanas centrā “Bukaiši”, Rudupes ielā 1 Pēc interesantām receptēm gatavojam ēdienu, un to degustējam!! Dalības maksa 1-1,5 EURO (atkarībā no dalībnieku skaita un receptes sastāvdaļu izmaksām). Sīkākai informācijai zvanīt uz nr.20251385 Nāc un piedalies!

PĀRDOD ATKĀRTOTĀ IZSOLĒ

Kuldīgas novada pašvaldība saskaņā ar Publiskas personas mantas atsavināšanas likumu p ā r d o d atkārtotā elektroniskā izsolē ar augšupejošu soli Kuldīgas novada pašvaldībai piederošo neapdzīvojamo telpu īpašumu Manģenes iela 10 – 1, Mežvalde, Rumbas pagasts, Kuldīgas novadā (kadastra Nr. 62849000197). Īpašuma sastāvs: neapdzīvojamās telpas ar platību 71,2 m2

KONCERTS

3.martā 17:30 Kārļa Upenieka un Esteres Lakijas Jansones koncerts “Tik viegli” Rumbas pagasta Ventas ciema brīvā laika pavadīšanas centrā “Bukaiši”, Rudupes ielā 1

GARDĒŽI

22:februārī 13:15 kulinārijas pasākums “Gardēži”  Rumbas pagasta Ventas ciema brīvā laika pavadīšanas centrā “Bukaiši”, Rudupes ielā 1 Pēc interesantām receptēm gatavojam ēdienu, un to degustējam!! Dalības maksa 1-1,5 EURO (atkarībā no dalībnieku skaita un receptes sastāvdaļu izmaksām). Sīkākai informācijai zvanīt uz nr.20251385 Nāc un piedalies!  

GLEZNU IZSTĀDE

  No 17.februāra līdz 31.martam Mairas Veisbārdes gleznu personālizstāde “Veltījums Kurzemei” Rumbas pagastā Rumbas pagasta pārvaldes nama zālē Mežvaldē Riežupes ielā 1,